Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  โควิด : สึนามิซัดการศึกษาเกิดกระแส Thai MOOC ฟื้นคืนชีพ 

  Unknown author (คมชัดลึกออนไลน์, 2020-04-23)

  ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า สะท้อนภาพการจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด-19 ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ Thai Mooc(Thai MOOC : Thai Massive Open Online Course) หรือ "ไทย มุก" กลับมาอยู่ในความสนใจของคนในแวดวงการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
 • Thumbnail

  ทำไมระบบการศึกษาไทย จึงให้ความสำคัญเพียงใบปริญญา??? 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-24)

  จากการสำรวจภาวะการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า แรงงานที่จบในระดับปริญญาตรีและโทจะได้รับค่าจ้างที่เพิ่มสูงกว่าระดับอื่นๆ ในขณะที่ผู้ที่จบระดับอาชีวะศึกษากลับไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงตามความขาดแคลนที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้เรียนมุ่งที่จะเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญา ถึงแม้ใบปริญญานั้นจะได้มาโดยขาดคุณภาพก็ตาม
 • Thumbnail

  นักวิชาการนิด้า คาดการณ์หลังโควิด-19 อาจารย์ถูกเลิกจ้าง 40-50% 

  Unknown author (คมชัดลึกออนไลน์, 2020-05-05)

  ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า กล่าวว่า หลังโควิดสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในทุกระดับการศึกษาถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรง โรงเรียนขนาดเล็กจะไม่มีเด็กเรียน โรงเรียนดาวล้อมเดือนจะกลายสภาพเป็นโรงเรียนร้างไม่มีเด็กมาเรียน สถานศึกษาเอกชนระดับขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษาตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก
 • Thumbnail

  'นิด้า'จัดอันดับการศึกษาไทย สะท้อนคุณภาพแย่/แพ้ลาว-เขมร 

  Unknown author (พิมพ์ไทย, 2014-09-09)

  ผลจากการจัดอันดับการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของไทยย่ำแย่ลงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยตกอันดับไปเป็นรอง สปป.ลาว และเขมร ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าวิตกอย่างยิ่ง
 • Thumbnail

  'นิด้า'แนะฟื้นซ้ำชั้น จัดสรรเงินอาจารย์ รวมทุนกรอ.-กยศ. 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-18)

  ด.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ประธานคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา นิด้าโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญไขปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
 • Thumbnail

  เรียน"ออนไลน์"กับการปิด-เปิดโรงเรียนในช่วงโควิด-19 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-04-28)

  เราค้นพบว่าการเรียนออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน สำหรับเด็กที่มีวินัยสูงและชอบเก็บตัวเองไม่น่ากังวล แต่เด็กบางคนที่ต้องการสังคม มีความสุขกับการได้พบเพื่อนและครูจะเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และยังมีเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เด็กยากจนไม่สามารถเข้าถึงการมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การมีห้องเงียบๆ ไว้เรียนคนเดียว หรือการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าการแจกแท็ปเล็ตไม่ได้ช่วยอะไรเลย ซึ่งเรื่องนี้เรามีประเด็นให้ขบคิดมากมายในเชิงนโยบาย
 • Thumbnail

  เรียนออนไลน์ควรแค่ทดลอง 

  สุวิชา เป้าอารีย์ (เว็บไซต์คมชัดลึก, 2020-05-25)

  เมื่อรัฐบาลมีคำสังให้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อยู่ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาก็คงมีความกังวลอยู่ไม่น้อย ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปได้ยากที่จะให้เด็กๆ นั่งเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีครูตัวเป็นๆ คอยกำกับอยู่หน้าห้อง บางคนอาจบอกว่าเด็กในปัจจุบันนี้เติบโดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ สามารถนั่งหน้าจอได้เป็นวันๆ ทำไมถึงจะเรียนออนไลน์ไม่ได้ คำตอบง่ายๆ คือ เพราะสิ่งที่เด็กส่วนใหญ่ดูผ่านมือถือนั้นเป็นความบันเทิงและเกมไม่ใส่สาระทางวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาฯ ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าเบื่อ
 • Thumbnail

  สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง : ศึกษากรณีกระบวนการรวมหน่วยงาน 

  สัณห์ จิตรปฏิมา; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ศึกษาปัญหาการรวมวิทยาลัยการทัพบกกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับสูง ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา การกำหนดจำนวนและโควต้า วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก การจัดอัตรา และหลักสูตรการศึกษา ต่อจากนั้นได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการศึกษาของวิทยาลัยการทัพบกและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในด้านการดำเนินงานของกรมยุทธการทหารบก การศึกษาพิจารณาฝ่ายอำนวยการ การดำเนินการของกองทัพบก การพิจารณาปัญหาในการดำเนินงาน ...