Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ส่องแนวรบ'ศึกซักฟอก'จับตาการเมืองรีโมต เปิดเกม'ใน-นอก'สภา 

    Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2020-02-18)

    นักวิชาการให้ความเห็นถึงยุทธศาสตร์และแนวทางที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมรัฐมนตรีอีก 6 คน รวมถึงประเมินผลที่จะเกิดหลังการอภิปรายอีกด้วย