Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเคลื่อนไหวทางสังคม 

    Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2017-11-29)

    ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชัดเจนคือ ภาคประชาชนและพลเมือง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การวิ่งเพื่อรับบริจาคช่วย 11 โรงพยาบาลของ"ตูน บอดี้สแลม"