Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (บัวเงิน, 2017)
 • Thumbnail

  ของฝาก...วันแห่งการวางแผนการเงินโลก 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-08)

  ความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน และมีความจำเป็นที่เราต้องมีความรู้ทางการเงินอย่างเพียงพอ จึงได้ส่งเสริมให้มีวันแห่งการวางแผนการเงินโลกขึ้น เพื่อให้พวกเรามีแผนการเงินที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีในอนาคต
 • Thumbnail

  ทักษะทางการเงินกับการพัฒนาตลาดการเงิน 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-08)

  การที่จะพัฒนาตลาดการเงินและตลาดทุนให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เราควรสร้างรากฐานในเรื่องทักษะทางการเงินให้กับคนในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหากคนในประเทศมีความรู้และมีทักษะทางการเงินที่ดีแล้ว ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 • Thumbnail

  ไทยครองแชมป์อาเซียนคนจีนใช้จ่ายผ่านอาลีเพย์ 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2019-02-27)

  ไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการทำธุรกรรมของชาวจีน