Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ไทยเริ่ม IMPORT แรงงานฟิลิปปินส์ เร่งขึ้นเงินเดือนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กันสมองไหลออกไม่ไหลกลับ เผยรายละเอียด 'แผน 6 ปรับใหม่' และแผน 7 

    Unknown author (กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร., 1989)

    แรงงานไทยในประเทศวิ่งสู่ภาวะวิกฤต บริษัทเปโตรเคมีแห่งชาติ เริ่มอิมพอร์ตแรงงานฝีมือระลอกแรกจากฟิลิปปินส์ เผยปีหน้าต้องเร่งปรับค่าจ้าง และเงินเดือนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามราคาตลาดป้องกันสมองไหลออกจากราชการและรัฐวิสาหกิจ จนขาดแคลนคนคุมระบบ ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม เลขาธิการสภาพัฒน์ฯให้สัมภาษณ์พิเศษ "การเงินธนาคาร" ละเอียดยิบ รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ช่วงครึ่งแผนหลัง และรายละเอียด แผนพัฒนาฉบับที่ 7 มุ่งปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรม และระบบการศึกษา รองรับความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จะดึงต่างชาติเข ...