Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สร้างโอกาสหลังวิกฤติโควิด-19 เปลี่ยนภาพไทยจากเมือง"Sex tour"สู่"Medical tour" 

    Unknown author (ผู้จัดการออนไลน์, 2020-05-08)

    ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า โควิดสร้างชาติ การแพทย์แผนไทยสุดยอด ชูไอเดีย "สร้างเศรษฐกิจด้วยการแพทย์" หลังโควิด-19 ผ่านพ้น ต้องเปลี่ยนภาพไทยจากประเทศแห่ง "Sex tour" สู่ "Medical tour" เพื่อสร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศ