Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  ก้าวที่ 3 ของศูนย์วิจัย'นิด้า' 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-24)

  รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า นิด้าตั้ง 12 ศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างชัดเจน แนวทางในการทำวิจัยของนิด้า เน้นสร้างจุดเด่นของศูนย์วิจัยให้มีความแตกต่าง และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
 • Thumbnail

  จับชีพจรเศรษฐกิจไทยฟื้น เงินท่องเที่ยว-ค้าชายแดนดันจีดีพี 3.5% 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-05-28)

  ก่อนที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมปรับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจใหม่อีกครั้งเดือนกรกฎาคมนี้ ทางหอการค้าไทยได้จัดทำสรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าและภาวะเศรษฐกิจภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ข้อสรุปว่า นักธุรกิจภูมิภาคยังมองมุมบวกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคยังขยายตัวดี
 • Thumbnail

  ธุรกิจไทยปรับตัวรับแรงกระทบจากคลื่นเทคโนโลยี 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-03-11)

  ในยุคปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในโซเชียลมีเดีย ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับ Business Model ท่ามกลางการเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Airbnb Uber Lines ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านได้ภายในไม่กี่ปี หรือแม้แต่ธุรกิจดิจิทัล เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกมากๆ เพราะดิจิทัลเข้ามาทำลายกำแพงเก่าๆ ของการทำธุรกิจ ทำให้โมเดลธุรกิจเปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ 'นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-08-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในการนี้ทางสถาบันร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานปาฐกถาพิเศษ "นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน" และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน "Proud to be NIDA"
 • Thumbnail

  'นิด้า'ต่อยอดงานวิจัย พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2017-11-23)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นิด้า เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการเร่งระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ในรูปแบบสมาร์ทซิตีฟอรัม โดยความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นำงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองออกมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเก็บไว้บนหิ้ง
 • Thumbnail

  'นิด้า'สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี หัวข้อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-01-29)

  ในปี 2561 การจัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 52ปี นิด้าเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติภายใตัวหัวข้อ "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561
 • Thumbnail

  นิด้าเชียร์'แกร็บ' 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-01)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กล่าวว่าการผนึกความร่วมมือกับแกร็บ ประเทศไทย เป็นอีกก้าวสำคัญของนิด้า เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การวิจัยรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thumbnail

  ปัญญาชน 

  ดาวเต็มฟ้า (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-03-25)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ"นิด้า" เป็นนักวิชาการที่เคยผ่านประสบการณ์ภาคเอกชน จึงเข้าใจดีด้านของโลกธุรกิจ ที่นำเข้ามาผสานผสมกับงานวิชาการของสถาบันระดับมันสมองของประเทศอย่างนิด้า หลายเรื่องจึงดูอ่อนโยน ง่ายขึ้นกับทางเดินที่เชื่อมระหว่างความลุ่มลึกของวิชาการและความทันสมัยของโลกการค้าเสรี
 • Thumbnail

  โพลล์เอกชนห่วงค่าบาท-ศก.โลก-ต้นทุนพุ่ง ชี้ปัจจัยเสี่ยงฉุดส่งออก 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-10-24)

  ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังของปี 2559 รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคม อำนวยความสะดวกในการค้า การลงทุนได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรรักษาเสถียรภาพอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท รวมทั้งควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การส่งออก ให้กับผู้ประกอบการโดยตรง และให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
 • Thumbnail

  เอสเอ็มอีขานรับรัฐ วอนลดขั้นตอนภาษี 

  Unknown author (บริษัท โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-25)

  ผู้ประกอบการต้องการให้ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี การเสียภาษี รวดเร็วและสะดวกขึ้น เพราะปัจจุบันยุ่งยากซับซ้อน