• Thumbnail

  ก้าวที่ 3 ของศูนย์วิจัย'นิด้า' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-24)

  รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า นิด้าตั้ง 12 ศูนย์วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างชัดเจน แนวทางในการทำวิจัยของนิด้า เน้นสร้างจุดเด่นของศูนย์วิจัยให้มีความแตกต่าง และผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการของประเทศ
 • Thumbnail

  จับชีพจรเศรษฐกิจไทยฟื้น เงินท่องเที่ยว-ค้าชายแดนดันจีดีพี 3.5% 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-05-28)

  ก่อนที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมปรับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจใหม่อีกครั้งเดือนกรกฎาคมนี้ ทางหอการค้าไทยได้จัดทำสรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้าและภาวะเศรษฐกิจภาค ทั้ง 5 ภาค ได้ข้อสรุปว่า นักธุรกิจภูมิภาคยังมองมุมบวกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคยังขยายตัวดี
 • Thumbnail

  'นิด้า'ต่อยอดงานวิจัย พัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานการพิมพ์, 2017-11-23)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นิด้า เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการเร่งระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ในรูปแบบสมาร์ทซิตีฟอรัม โดยความร่วมมือในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้เพื่อต้องการให้นำงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองออกมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเก็บไว้บนหิ้ง
 • Thumbnail

  'นิด้า'สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี หัวข้อเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-01-29)

  ในปี 2561 การจัดประชุมวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 52ปี นิด้าเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติภายใตัวหัวข้อ "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561
 • Thumbnail

  เอสเอ็มอีขานรับรัฐ วอนลดขั้นตอนภาษี 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-25)

  ผู้ประกอบการต้องการให้ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี การเสียภาษี รวดเร็วและสะดวกขึ้น เพราะปัจจุบันยุ่งยากซับซ้อน
 • Thumbnail

  โพลล์เอกชนห่วงค่าบาท-ศก.โลก-ต้นทุนพุ่ง ชี้ปัจจัยเสี่ยงฉุดส่งออก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-10-24)

  ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังของปี 2559 รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคม อำนวยความสะดวกในการค้า การลงทุนได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรรักษาเสถียรภาพอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาท รวมทั้งควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การส่งออก ให้กับผู้ประกอบการโดยตรง และให้เป็นไปอย่างทั่วถึง