Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  กีฬาสร้างคน...คนสร้างชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-11-13)

  ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ "กีฬามาพัฒนาคน และให้คนมาพัฒนาชาติ" เพราะเงินที่ลงทุนกับการกีฬาจะนำมสู่ทั้งผลได้ส่วนบุคคลและผลได้ทางสังคมที่สูงมาก เด็กที่เล่นกีฬานอกจากจะมีระดับทักษะเชิงพฤติกรรมที่สูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นกีฬา และทักษะเชิงพฤติกรรมนี้ล้วนมีความจำเป็นมากกว่าทักษะทางปัญญา กับการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกอนาคต
 • Thumbnail

  บทบาทขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย 

  ณรงค์ นุกูลกิจ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดความสนใจและนิยมกีฬามากขึ้นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้มีองค์การรับผิดชอบโดยเฉพาะขึ้น เพราะขณะนั้นกรรมการเกี่ยวกับกีฬาต่าง ๆ ยังกระจัดกระจายอยู่
 • Thumbnail

  ยู22 เจ้าเวียดนาม-เข้าตัดเชือกกัมพูชา 

  Unknown author (ข่าวสด, 2019-02-23)

  การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ทีมชาติไทย ยู 22 ลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่มเอ พบกับเวียดนาม