Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  จาก Fake News มาสู่ Fake Video จนถึง Deepfake(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-08-29)

  ปัจจุบันข่าวในโลกโซเชียลมีเดียมีมากมายที่มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม นอกจากข่าวปลอมแล้วยังมีคลิปวิดีโอปลอมที่มาในรูปแบบ Face Swap ที่สามารถสลับใบหน้าคนในวิดีโอด้วยใบหน้าของคนอื่นได้โดยอาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
 • Thumbnail

  จาก Fake News มาสู่ Fake Video จนถึง Deepfake(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2018-09-05)

  หน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโครงการเพื่อต่อสู้กับ Deepfake ในชื่อ Media Forensics ภายใต้การดูแลของ Dr.Matt Turek ที่ทำวิจัยทางด้านการเรียนรู้เชิงลึกและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง Deepfake โดยโครงการนี้จะทำการพัฒนาเครื่องมือตรวจจับคลิปวิดีโอปลอมโดยข้อสังเกตหนึ่ง ณ ขณะนี้ที่พวกเขาใช้ในการตรวจจับความผิดปกติของบุคคลในวิดีโอก็คือดวงตา