Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  กรธ.ปรับแก้ร่างรธน. ดีกว่าเดินหน้าลุยไฟ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-02)

  เผยโฉมต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ต่างมีความเห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ในระยะยาว เพราะจะได้รัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพ
 • Thumbnail

  ต้องร่างให่ผ่านประชามติ แนะโมเดลอำนาจพิเศษ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2558-09-20)

  ทรรศนะต่อการร่าง รธน.ฉบับใหม่ที่จะเริ่มนับหนึ่งกันช่วงต้นเดือน ต.ค. จากอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สายนักวิชาการ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพราะให้ความเห็นมาตลอดว่าร่าง รธน.ฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีข้อบกพร่องหลายประเด็น จนสุดท้าย สปช.ก็ลงมติคว่ำร่าง รธน.ดังกล่าว นั่นก็คือ "ศ.ดร.สมบัติ สำรงธัญวงศ์ อดีดประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
 • Thumbnail

  รธน. ถอยหลังปมสิทธิ-เสรีภาพ 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-01-31)

  บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า โครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ของกรธ.ถือว่ามีความล้าหลังไปอย่างมาก เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งนี้นายบรรเจิด เห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงในหลายประเด็น
 • Thumbnail

  อย่ามองประชาธิปไตยด้านเดียว 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-12)

  พล.อ.ประยุทธ์ เชิญฝ่ายการเมืองร่วม กรธ. และสภาขับเคลื่อนฯ ลั่นหากไม่มาก็ไม่มีสิทธิวิจารณ์ให้เสียหาย อย่ามองเรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวหรือสืบทอดอำนาจ ต้องแก้ปัญหาของประเทสชาติได้ด้วย