Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  นักวิชาการวิพากษ์บทสรุปกรธ. 'นายกฯ คนนอก'ไม่ต่าง'คปป.' 

  ดารากร วงศ์ประไพ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-23)

  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ได้ข้อสรุปแม่น้ำ 4 สาย ที่เสนอให้กรธ.มีการบัญญัติในบทเฉพาะกาลในหลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งมีความเห็นจากฝั่งนักวิชาการที่ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวไว้หลายข้อ
 • Thumbnail

  สนช.ยังคาใจ 5 ข้อ ขอส.ว.สรรหายกเข่ง-ชงกรธ.แก้ นายกฯ ปลื้มอันดับโปร่งใสดีขึ้น 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-02-07)

  หลังจากที่ สนช.ได้ประชุม อภิปรายให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ขั้นตอนต่อไป กมธ.พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำเป็นรายงานเสนอต่อ กรธ.ต่อไป ซึ่งกมธ.เห็นว่าเนื้อหาภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญถือว่าดี มีกลไกป้องกันการทุจริต แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง 4-5 ประเด็น