Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'กปปส.'บอกการบ้าน'คสช.'แนะบริหารอำนาจยังไงไม่ให้พัง 

    วรพล กิตติรัตวรางกูร (สารสู่อนาคต, 2014-10-28)

    ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 1 ใน 5 แกนนำกปปส.ได้แนะการบริหารประเทศของคสช.ว่า ภารกิจแรกของคสช.คือ ต้องกอบกู้ความเป็นเอกภาพความสามัคคีของคนในชาติกลับคืนมาให้ได้ ถ้าทำไม่สำเร็จประเทศก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคต