Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  รถติด แก้ไม่ได้ แก้ไม่ถูก หรือไม่กล้าแก้ 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-07)

  ที่ผ่านมา ประเทศไทยพยายามแก้ปัญหาการจราจรผ่านการเพิ่มจำนวนสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะดป็นการสร้างถนนบ้าง การสร้างสะพานข้ามแยกบ้าง ทางด่วนยกระดับครอบทับไปบนถนนปกติบ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้านอุปทานทั้งสิ้น ถามว่าช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่ คำตอบก็คงจะช่วยได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ แต่ก็แลกมาด้วยต้นทุนมากมาย
 • Thumbnail

  รถติด แก้ไม่ได้ แก้ไม่ถูก หรือไม่กล้าแก้(2) 

  อัธกฤตย์ เทพมงคล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-06)

  ประเทศไทยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมทุกอย่าง เป็นทั้งเมืองท่าที่สำคัญที่สุด และยังเป็นเมืองหลวง ซึ่งในทางผังเมืองแล้วถือว่าผิดมาก การรวมศูนย์แบบ One-Stop Service ไม่ดีในแง่ของผังเมือง ถ้าเมืองๆ หนึ่งมีฟังก์ชั่นเยอะ หมายความว่าผู้คนประเทศนี้ที่จะต้องเข้ามาทำธุรกรรมตามแต่ละฟังก์ชั่นนั้นๆ ก็ต้องแห่แหนมาในเมืองเดียวกันหมด ความแออัดมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วปัญหารถติดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้