Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โชลอง วันนี้ไม่มีคนจีน 

    Unknown author (บริษัทแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป., 1993)

    ถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้ไป เขต1(District 1) ถ้าอยากปลูกบ้านอยุ่อาศัยให้ไปเขต3 แต่ถ้าอยากจะกินอาหารอร่อยให้ไปเขต 5 คว็อก ทันห์ เงีย แห่งบริษัทฟิดิทัวริสตืแนะนำเสน่ห์ใหม่ของโฮจิมินห์ ซิตี้ กับ"ผู้จัดการ" เขตที่ 5 ที่ว่าอาหารอร่อยนี้คือโซลอง