• Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL ชูมาตรฐานการสอนระดับโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-07-25)

  ความตั้งใจของ NIDA BUSINESS SCHOOL ที่พยายามทำให้สถาบันมีความล้ำสมัยในด้านการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากรที่มาเข้ารับการศึกษาให้มีวิสัยทัศน์รอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต
 • Thumbnail

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษามาตรฐานระดับโลก 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-08-01)

  NIDA BUSINESS SCHOOL สถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันยุคสมัยรวมถึงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองทุกความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • Thumbnail

  นิด้ายกระดับพร้อมรับอินเทอร์เน็ต Digital Economic 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทสยามธุรกิจมีเดีย, 2015-08-08)

  ต้องยอมรับว่าภายใน 20 ปีหลังจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์กำลังได้รับความนิยมในทุกระดับชั้นของสังคม ช่องว่างของช่วงวัยที่เข้าถึงสังคมออนไลน์หรือ social Media เริ่มลดน้อยลงจากเดิมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นและวัยทำงาน เป็นเพราะเราเข้าถึงโลกของโซเซียลเน็ตเวิรืกได้ง่ายขึ้นโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ (smartphone) รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ง่ายต่อการใช้งานและมีราคาที่ถูกลงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคนระดับใดก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย