Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'แบงก์ชาติ'บกพร่อง ธุรกิจเจอ'ดอกโหด' นักวิชาการชำแหละการเงินไทย 

    Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2017-05-22)

    ปัจจุบันตัวเลขส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากที่แบงก์นำเสนออย่าง MLR, MOR หรือ MRR เป็นการบอกถึง MLR เป็นลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MOR ลูกค้าต่างๆ หรือ MRR ที่เป็นลูกค้ารายย่อย จะขึ้นป้ายบอกอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยกว่า 7% ทำให้ประชาชนคงแปลกใจว่าดอกเบี้ยเงินฝากแบงก์ทำไมถึงให้น้อย เพราะอย่างดอกเบี้ยออมทรัพย์ให้ประมาณไม่ถึง 1% หรือฝากประจำให้ดอกเบี้ยประมาณกว่า 1% แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ต้องจ่ายให้แบงก์กว่า 7% ทำให้มีส่วนต่างถึง 6% จึงเกิดคำถามว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ต่างกันมากหรือน้อยไป