Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'นิด้า'จัดอันดับการศึกษาไทย สะท้อนคุณภาพแย่/แพ้ลาว-เขมร 

    Unknown author (พิมพ์ไทย, 2014-09-09)

    ผลจากการจัดอันดับการศึกษาของประเทศสมาชิกทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าคุณภาพการศึกษาของไทยย่ำแย่ลงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ประเทศไทยตกอันดับไปเป็นรอง สปป.ลาว และเขมร ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าวิตกอย่างยิ่ง