Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ตลาดหุ้นสิงคโปร์วิกฤติ แล้วแก้ปัญหากันอย่างไร ? 

    พลพัฒน์. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า., 1986)

    พฤษภาคม 2529 เดือนนี้ ไทยส่งสินค้าออก 18,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ส่งออกไปได้19,200 ล้านบาท อยู่ 540 ล้านบาท สินค้าพระเอก มี 8 ตัวด้วยกันได้แก่น้ำตาล, ข้าวโพด, ดีบุก, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ข้าว, ยาง, กุ้งสด และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สินค้าทั้งหมดนี้ที่ทำแต้มดีขึ้นมี 4 ตัวคือ น้ำตาล, ข้าวโพด, ดีบุก และมัน นอกนั้นลดลงทั้งปริมาณและราคา โทษฟาร์มแอคท์นั่นแหละตัวดี