• Thumbnail

    โรดแมปปฏิรูปตำรวจ'กระจกส่อง'เส้นทางปฏิรูปสีกากี 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัท สารสู่อนาคต, 2016-08-25)

    มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการปฏิรูปแวดวงสีกากี ท่ามกลางกระแสเรียกร้องของสังคมอย่างมาก เพื่อให้การปฏิรูปวงการตำรวจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็มีคำถามใหญ่ที่ตามมาด้วยเช่นกันว่า ปฏิรูปอย่างไร? นอกเหนือจากการให้นโยบาย และมีตัวคนที่ชัดเจนในการรับหน้าที่ดำเนินการในการทำงานปฏิรูปของฟากรัฐบาล ซึ่งแน่นอนว่าสังคมจะต้องจับตามองและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปฏิรูปวงการตำรวจนี้อย่างแน่นอน