Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  '201ปัญญาชน'ถึง'ทปอ.'ประดิษฐ์'นัดถกอธิการบดี 'กิตติชัย-มข.' ขยับปากแล้ว 

  Unknown author (มติชน, 2014-12-14)

  กรณีอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวน 201 คน ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงประธาน ทปอ. เรียกร้องให้คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่กำลังถูกคุกคามในรั้วมหาวิทยาลัย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะรักษาการประธาน ทปอ. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันดังกล่าว ดังนั้นขอให้รอฟังการแถลงข่าวหลังการประชุม ทปอ.
 • Thumbnail

  'ทปอ.'เสนอปฏิรูป 6 ด้าน เลือกนายกฯโดยตรง-ส.ส.ไร้สังกัด 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-04)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) พร้อมสมาชิกทปอ.ได้เข้ายื่นข้อศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิรูปประเทศ
 • Thumbnail

  ทปอ.ร่างกม.กระทรวงอุดมฯ เล็งพ่วงอำนาจในกฎหมายกลาง 

  Unknown author (มติชน, 2014-10-27)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ในฐานะรักษาการประะานทปอ. กล่าวว่า ทปอ.จะเร่งยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งดูแลเรื่องการวิจัยด้วย โดยอาจจะรวมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ไว้ด้วย
 • Thumbnail

  ทปอ.ให้ 27 มหา'ลัยรับตรง ใช้ข้อสอบกลางคัดเด็กประเดิมปีการศึกษา'59 แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ 

  Unknown author (แนวหน้า, 2014-10-27)

  ที่ประชุมทปอ.มีมติเห็นชอบให้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทปอ.ทั้ง 27 แห่ง ดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันโดยใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ 7 วิชา และเพิ่มอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมเป็น 9 วิชา เชื่อว่าระบบนี้จะทำให้การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ขึ้น และนักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบในทุกมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
 • Thumbnail

  รอถก.รัชตะ'รมว.สธ. นั่ง-ไม่นั่งปธ.ทปอ.ต่อ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2014-09-06)

  จากการที่นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ทปอ.จะได้มีการหารือกันในเรื่องของการทำหน้าที่ประธาน ทปอ.ของ นพ.รัชตะ ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไร
 • Thumbnail

  อธิการบดีแนะวุฒิสภายึดหลักนิติฯ ตั้งรัฐบาลใหม่ 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แนะสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดหลักนิติศาสตร์ในการคลี่คลายปัญหาประเทศ หารัฐบาลใหม่มาบริหารแก้วิกฤตประเทศ