Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การบริหารการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 

  สอาด มโนรัตน์; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทบริหารงาน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนพัฒนาสำหรับเอกชนในระยะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างในการสนับสนุนเกื้อกูลให้มีแหล่งทุนที่เอกชนจะกู้ยืมไปลงทุนได้โดยสะดวก
 • Thumbnail

  คุณสมบัติผู้ว่าธปท.คนใหม่ ยึดมั่น...'อิสระ'บน'หลักการ' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-05-04)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันกำลังจะครบวาระในปลายเดือน ก.ย.นี้ วงการการเงินช่วงนี้จึงให้ความสนใจกับการคัดเลือกผู้ว่าการธปท.คนใหม่ที่จะมาสานงานต่อ โดยเฉพาะระยะเวลาข้างหน้านี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมีความผันผวนและท้าทายมาก ลองฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องว่า ผู้ว่าธปท.คนใหม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
 • Thumbnail

  คุณสมบัติผู้ว่าธปท.คนใหม่ ยึดมั่น...'อิสระ'บน'หลักการ' 

  Unknown author (บริษัท เอ็นเคที นิวส์, 2015-07-20)

  ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนปัจจุบันจะครบวาระ วงการการเงินจึงให้ความสนใจกับการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ ที่จะมาสานต่องานที่ได้ทำไว้ มีผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไร
 • Thumbnail

  'แบงก์ชาติ'บกพร่อง ธุรกิจเจอ'ดอกโหด' นักวิชาการชำแหละการเงินไทย 

  Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2017-05-22)

  ปัจจุบันตัวเลขส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากที่แบงก์นำเสนออย่าง MLR, MOR หรือ MRR เป็นการบอกถึง MLR เป็นลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี MOR ลูกค้าต่างๆ หรือ MRR ที่เป็นลูกค้ารายย่อย จะขึ้นป้ายบอกอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยกว่า 7% ทำให้ประชาชนคงแปลกใจว่าดอกเบี้ยเงินฝากแบงก์ทำไมถึงให้น้อย เพราะอย่างดอกเบี้ยออมทรัพย์ให้ประมาณไม่ถึง 1% หรือฝากประจำให้ดอกเบี้ยประมาณกว่า 1% แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ต้องจ่ายให้แบงก์กว่า 7% ทำให้มีส่วนต่างถึง 6% จึงเกิดคำถามว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ต่างกันมากหรือน้อยไป
 • Thumbnail

  มองข่าวดีเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไทยยังต้องทรงตัวในอัตราต่ำต่อ 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2015-12-17)

  นัดส่งท้ายปี 2558 นักวิเคราะห์ทั่วโลกฟันธงล่วงหน้าว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐอมเริกา(FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมวันที่ 15-16 ธ.ค.นี้