Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า เผยผลวิจัยการพัฒนาตลาดทุนเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของศก.ไทย 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2014-10-24)

  ก.ล.ต.จัด"SEC Working Paper Forum ครั้งที่ 4"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ"แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการมีธรรมาภิบาลที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า
 • Thumbnail

  นิด้าเผยถือหุ้นซีจี 5 ดาวเสี่ยงต่ำ ระบุช่วงวิกฤตราคาปรับลงน้อย 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-23)

  นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ ในฐานะผูัวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาล(CG) ต่อราคาหุ้น จากการศึกษาบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์พบว่า บริษัทที่มีคะแนนซีจีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ระดับ 5 ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดในช่วงที่เกิดวิกฤติต่างๆ เนื่องจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นกับพื้นฐานของบริษัท ฉะนั้นจึงอยากแนะนำให้ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ทำความเข้าใจกับบจ.ให้มากขึ้น เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาบริษัทให้มีคะแนนซีจีให้สูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึง ...