Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  นักวิชาการแนะว่าที่นายกฯ แยกบทบาท คสช.-รัฐบาล 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-14)

  นักวิชาการจากหลายสถาบันแสดงความคิดเห็นและฝากความหวังต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรี หลังจากได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ
 • Thumbnail

  ผลทางกฎหมายกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) ของรัฐธรรมนูญ 

  บรรเจิด สิงคะเนติ (ฐานเศรษฐกิจ, 2014-10-27)

  ตามที่กลุ่ม 40 ส.ว.ได้มีการยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 182 (7) เนื่องจากกระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 267 มาตรา 268 หรือมาตรา 269 อันสืบเนื่องมาจากการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ากรณีนี้เข้าลักษณะเป็นการกระทำต้องห้ามตามมาตรา 266 และมาตรา 268 แล้ว ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร
 • Thumbnail

  ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาและจากการเลือกตั้งโดยตรง 

  ทรงพล บุญสุข; สมบัติ ธำรงธัญวงษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษา เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาและจากการเลือกตั้งโดยตรง มีคำถามในการวิจัย คือ นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจุดแข็ง-จุดอ่อน ต่างกันอย่างไร?
 • Thumbnail

  'สมบัติ'ดันเลือกตรงนายกฯ บัญชีจว.เลือกส.ส.-ลดอิทธิพลคนโกง 

  ขนิษฐา เทพจร (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-28)

  การจัดสรรอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แม้ กรธ.จะตั้งต้นด้วยการพิจารณาข้อมูลจากทุกมุมโลก แต่เหมือนกับยังพุ่งลูกศรไม่ตรงเป้าหมายเพื่อคลี่คลายปัญหาการโกง-ทุจริตเลือกตั้งเสียทีเดียว มีความคิดเห็นจากอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการเมืองไทย
 • Thumbnail

  'สมบัติ'ลับปากสภาปฏิรูป เปิดฤดูซักฟอก รธน.ย้ำสูตร'เลือกตรง'นายกรัฐมนตรี 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-02)

  เมื่อนายสมบัติเข้ามานั่งเก้าอี้ กมธ.ปฏิรูปการเมือง ได้เสนอสูตรการเมืองใหม่ โดยใช้หลักการแบ่งแยกอำนาจบริหาร-นิติบัญญัติ ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เจาะจงให้ประชาชนเลือกตั้งนายกฯ โดยตรง แต่ถูกนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ หัวขบวนของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตีตกไป ด้วยเหตุผลที่ว่าสุดโต่งเกินไป เมื่อถึงฤดูซักฟอกร่างรัฐธรรมนูญที่ สปช.สามารถใช้เวทีอภิปรายในสภาชำแหละข้อดี-ข้อเสีย นายสมบัติจึงได้นำสูตรเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงขึ้นมานำเสนออีกครั้งหนึ่ง
 • Thumbnail

  อธิการบดีแนะวุฒิสภายึดหลักนิติฯ ตั้งรัฐบาลใหม่ 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แนะสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดหลักนิติศาสตร์ในการคลี่คลายปัญหาประเทศ หารัฐบาลใหม่มาบริหารแก้วิกฤตประเทศ