Now showing items 1-8 of 8

 • Thumbnail

  NIDA model ปฏิรูปประเทศไทย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  โมเดลปฏิรูปประเทศไทย 15 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างมาตรฐานจริยธรรมผู้บริหารประเทศ, กระบวนการยุติธรรม, การบริหารราชการแผ่นดิน, การศึกษา, โครงสร้างเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลข่าวสาร, ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม, การปราบปรามการค้ามนุษย์, การท่องเที่ยว, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ และพลังงาน
 • Thumbnail

  ชงสนช.'สภาพี่เลี้ยง' 'นศ.วปอ.56' เสนอโอนขรก.ดำรงตำแหน่งการเมืองได้ 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-16)

  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี 2556 ได้เสนอยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ส่วนด้านอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิรูป 16 ด้าน แก่รัฐบาล
 • Thumbnail

  เตรียมชงเข้าที่ประชุมใน 30 วัน สนช.ลุยถอดถอนปู อสส.-ปปช.แตกคอถกปมจำนำข้า นิด้าส่งโมเดลปฏิรูปปท.ให้นายกฯ 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2014-10-11)

  ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดแถลงข่าว"นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 กางแผนปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม" โดยนายธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวว่า ที่ผ่านมานิด้าได้มีการจัดทำนิด้าโมเดลปฏิรูปประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งขณะนี้นิด้าจะรวบรวมประเด็นการปฏิรูปทั้ง 3 โมเดล นำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสบแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาและส่งต่อให้ สปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางการปฏิรูปต่อไป
 • Thumbnail

  'นิด้า-มธ.'เสนอกรอบปฏิรูปฯ 

  Unknown author (ASTV ผู้จัดการ, 2014-11-13)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) พร้อมคณะ 20 คน เข้าพบประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ"นิด้าโมเดล" ซึ่งมีทั้งหมด 15 ด้าน
 • Thumbnail

  'นิด้า'แนะฟื้นซ้ำชั้น จัดสรรเงินอาจารย์ รวมทุนกรอ.-กยศ. 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-18)

  ด.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ประธานคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา นิด้าโมเดลปฏิรูปประเทศไทย ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญไขปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
 • Thumbnail

  นิด้าปั้น 3 โมเดลลดเหลื่อมล้ำในสังคม 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2014-09-26)

  นายธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยว่า นิด้าได้จัดทำโมเดลการปฏิรูปประเทศไทยขึ้น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง กฎหมาย ด้านเศรษฐกิจและประชาสังคม เพื่อเตรียมเสนอกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เร็วๆ นี้
 • Thumbnail

  ประวิตรเตือน 60 นักวิชาการให้เคารพกฎหมาย ลั่นอย่าล้ำเส้น! ปฏิรูปเน้นปรับระบบพรรค ตั้งปลัดยธ.-ดีเอสไอไม่ลงตัว 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-23)

  จากกรณีที่นักวิชาการ 60 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทำจดหมายเปิดผนึกไม่เห็นด้วยที่ตำรวจเชิญตัวกลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาและให้ยุติการเสวนาทางวิชาการ พล.อ.ประวิต กล่าวว่า ทำอะไรให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่าล้ำเส้น ทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมาย เพราะคสช.ต้องการให้เกิดความสงบสุขเกิดความปรองดองขึ้นในบ้านเมือง
 • Thumbnail

  ยกเครื่อง'การเมือง-กฎหมาย-เหลื่อมล้ำ'ฉบับ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย' 

  Unknown author (มติชน, 2014-11-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้นำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ'นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศ' ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 15 ด้าน