Now showing items 1-9 of 9

 • Thumbnail

  กับดัก'ยากระตุ้น' 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-15)

  การดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ควรจะต้องพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ เพราะในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐต้องเสียงงบประมาณแผ่นดินไปโดยที่อาจจะไม่มีความจำเป็นเลยก็เป็นได้ ฉะนั้นการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนกับการใช้ยาโด๊ป ซึ่งผลสืบเนื่องของการใช้ยาโด๊ปก็ย่อมมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน
 • Thumbnail

  เซี่ยงไฮ้มหานครออนดีมานด์ 

  ณธกร กิ่งสุคนธ์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-09)

  แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลังนี้ค่อนข้างจะซบเซาไปตามเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตามจีนก็ยังคงสร้างความเชื่อมั่นต่อสายตาชาวโลกได้ โดยล่าสุด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2559 จาก 3.4% เป็น 3.2% ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่ไอเอ็มเอฟมีมุมมองต่อเศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้น โดยปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจีนในปีนี้จาก 6.3% เป็น 6.5% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (1) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-22)

  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทย ที่หน่วยเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงาน หรือบุคคลทั่วไปในระบบเศรษฐกิจต้องตระหนักและปรับตัวรองรับ คือ รัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และนโยาบายหรือมาตรการภาครัฐมีแนวโน้มที่มีลักษณะเป็นการกำหนดจากบนลงล่างมากขึ้น
 • Thumbnail

  นโยบายเศรษฐกิจกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (จบ) 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-08-29)

  การดำเนินนโยบาย สามารถเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการของภาครัฐในส่วนที่ภาคเอกชนสามารถทำได้ดีกว่า มีประสิทธภาพสูงกว่า
 • Thumbnail

  "นักวิชาการ"แนะนายกฯ อย่าฟังแต่เศรษฐี ค้านแนวคิด"เจ้าสัว"ให้กู้แหลก ชี้ภาระตกที่คนชั้นกลาง 

  Unknown author (ผู้จัดการออนไลน์, 2020-04-22)

  รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จี้นายกฯ เปลี่ยนแนวคิดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 แนะว่าอย่าฟังแต่เศรษฐี ข้าราชการ ควรเปิดรับความคิดเห็นจากภาคสังคมอื่นด้วย ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเจ้าสัวธนินท์ ที่ให้กู้เงินเยอะๆ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน แต่ด้วยโครงสร้างการกระจายรายได้ของไทยมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก สุดท้ายภาระจะตกที่คนชั้นกลางที่ต้องจ่ายภาษี
 • Thumbnail

  ภารกิจรัฐบาลใหม่ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-25)

  เศรษฐกิจของประเทศกำลังมีแนวโน้มลดต่ำลง ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงด้วยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนจากสถาบันการเงินต่อ GDP ที่ประมาณ 78.3% ในขณะที่ภครัฐมีมูลค่าหนี้คงค้างอยู่ถึง 6.8 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ประมาณ 41.2% รัฐบาลชุดใหม่ควรที่จะต้องมีทั้งนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งควรที่จะต้องเป็นนโยบายที่ต้องตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มไปพร้อมกัน รัฐบาลจะต้องเตรียมการและมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเด็นที่เร่งด่วน และที่จะละเลยไม่ได้ คือ นโยบายหรือมาตรการในการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐเอง เพื่อให้การดำเนินนโยบายต่างๆ ...
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจ'แข่งขัน'หรือเศรษฐกิจ'แก่งแย่ง' 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-16)

  หากกฎระเบียบที่กำกับการแข่งขีนไม่มีความเป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้คนบางกลุ่มทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะถูกขับเคลื่อนโดยการแก่งแย่ง ช่วงชิงความได้เปรียบไม่ว่าจะวิธีการใดเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ดูเหมือนเราเองจะมีระบบเศรษฐกิจที่เอียงไปทางด้านการแก่งแย่งมากกว่าการแข่งขัน
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยเดินทางไหน? เมื่อ'ส่งออก'ไม่ใช่'พระเอก' 

  Unknown author (บริษัท มติชน, 2015-08-07)

  นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แสดงความคิดเห็นต่อมุมมองสถานกาณณ์การส่งออกของไทย ที่ตกอยู่ในสภาพติดลบต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าเศรษฐกิจไทยควรปรับตัวอย่างไร ในเมื่อเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนหลักได้ในระยะข้างหน้า
 • Thumbnail

  'เอกชน-อจ.' ฝากการบ้านทีมเศรษฐกิจ 'สมคิด' แก้ 'ส่งออก-ท่องเที่ยว' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-08-20)

  นักธุรกิจและนักวิชาการให้ความเห็นถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม) ชุดใหม่ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเกือบยกทีม มีรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกฯ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล