Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  85 ปี ประชาธิปไตยกับทางไปแบบ'ประนีประนอม' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-06-24)

  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และทีมบรรณาธิการหนังสือเบื้องแรกประชาธิปไตย ร่วมจัดราชดำเนินเสวนา เรื่อง "85 ปี ประชาธิปไตยไทยจะไปใหนดี" เนื่องในโอกาสครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนยน 2475 เพื่อให้"นักวิชาการ สายรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์"สะท้อนมุมมองแห่งบทเรียน ต่อยอดสู่อนาคตหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ร่วมกับร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยุทธศาสตร์ชาติ และร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูป ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)" ร่วมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก เพื่อให้"ประเทศไทย"ต้องเดินต่อด้วยบทบังคับความกฎหมาย 3 ฉบับ
 • Thumbnail

  การยอมรับแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายเรืออากาศ 

  มัลลิกา มาลยานนท์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยทหารบก 

  ไสว จันทรุจิรากร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  การศึกษาเรื่อง "การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยทหารบก" มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานทางสังคมของครอบครัวของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ การเรียนรู้ทัศนคติทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานทางระบบทางการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ การเรียนรู้ทัศนคติทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามข่าวสารทางการเมือง กับ ...
 • Thumbnail

  ถอดบทเรียน 83 ปี ปชต.ไทย ปรองดองต้องแก้ที่'ต้นตอ' 

  นฤพน เพชรดี; ธนิสา ตันติเจริญ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-18)

  การร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อยู่ในขณะนี้ เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่บนความ"คาดหวัง"ของคนไทย ว่าจะสามารถแก้ปัญหาของบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหน และจะนำพาการเมืองภายใต้ระบอบ"ประชาธิปไตย"ให้ก้าวหน้าไปได้เพียงใด
 • Thumbnail

  ทะลุคนทะลวงข่าว : สีสันการเลือกตั้งหลังปฏิวัติ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2019-02-24)

  โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ผู้สมัครหน้าใหม่รุ่นใหม่ไฟแรง กับความคิด และทัศนคติที่เปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  นักวิชาการชำแหละการเมืองหลังเลือกตั้ง'อ.ปริญญา'ซัดเปรี้ยงถอยหลังไป 40 ปี 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-29)

  นักวิชาการชำแหละข้อดี-ข้อเสียหลังเลือกตั้ง ชี้กลไกรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรอยด่างที่ส่งทอดมาสู่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ขณะที่ อ.ปริญญา ชี้ว่าการเมืองไทยไทยถอยหลัง 40 ปี เลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญปี 2521 และแย่กว่าฉบับปี 2511 จนไม่ติดอันดับประชาธิปไตย
 • Thumbnail

  ประเมินผลนโยบายพัฒนาประชาธิปไตย : เปรียบเทียบอุดมการณ์ของประชาชนในเขตกับนอกเขตโครงการศาลาประชาธิปไตยของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วินัย ติยานนท์; ณัฐพล ขันธไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

  โครงการศาลาประชาธิปไตยเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนโดยเน้นพื้นที่ในชนบท มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบคือ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ ร่วมกับกองงานความมั่นคง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินการจัดตั้งศาลาประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ในการดำเนินงานของโครงการศาลาประชาธิปไตยนั้นเน้นการฝึกประชาธิปไตยในทางปฏิบัติให้ประชาชน โดยเป็นศูนย์กลางรองรับการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ดำเนินการในพื้นที่ ...
 • Thumbnail

  ปวงมหาประชาชน กับการล้มล้างระบอบทุนสามานย์ และการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ASTV ผู้จัดการ, 2014-10-22)

  การสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า
 • Thumbnail

  เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านก็กลายเป็นหน้าที่ 

  Unknown author (มติชนสุดสัปดาห์, 2018-02-18)

  เมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านก็กลายเป็นหน้าที่
 • Thumbnail

  อย่ามองประชาธิปไตยด้านเดียว 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-12)

  พล.อ.ประยุทธ์ เชิญฝ่ายการเมืองร่วม กรธ. และสภาขับเคลื่อนฯ ลั่นหากไม่มาก็ไม่มีสิทธิวิจารณ์ให้เสียหาย อย่ามองเรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวหรือสืบทอดอำนาจ ต้องแก้ปัญหาของประเทสชาติได้ด้วย