Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-08)

  ณ เวลานี้พวกเรากำลังอยู่ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังเฟื่องฟูและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากที่สุด ผู้เขียนจะขอชวนท่านผู้อ่านมารู้จักกกับอีกหนึ่งความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Sex Recognition หรือความสามารถในการระบุเพศของมนุษย์ ว่าตอนนี้ในวงการปัญญาประดิษฐ์เขาทำสิ่งนี้กันไปถึงไหนแล้ว
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-15)

  เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 มีผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งของนักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐที่นำเสนอระบบวิเคราะห์เพศของมนุษย์จากรูปภาพ ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการชื่อ Journal of Personality and Social Psychology โดยผลงานชิ้นนี้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนได้ไม่น้อยเพราะแทนที่จะวิเคราะห์เพศชายหรือเพศหญิงจากภาพใบหน้า พวกเขากลับเลือกที่จะสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เอาภาพใบหน้ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปว่าคนๆ นั้นเป็นคนที่มีลักษณะรักเพศเดียวกันหรือไม่
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-22)

  เมื่อมีสมมุติฐานว่าใบหน้าคนสามารถบ่งบอกอะไรๆ ข้างในลึกๆ ของมนุษย์ได้มากกว่าที่เราคิดกัน ทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ดำเนินการค้นคว้าต่อ และจากข้อมูลเท่าที่พวกเขาพอจะรวบรวมได้ในเบื้องต้นก็พบว่า ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย คนที่มีลักษณะรักเพศเดียวกันนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีองค์ประกอบทางใบหน้าหรือลักษณะบนใบหน้าบางอย่างที่แตกต่างไปจากคนที่เป็นรักต่างเพศ อาทิ ผู้ชายที่รักเพศเดียวกันนั้นจะมีสีหน้า การดูแลตัวเอง การดูแลทรงผม คิ้ว และหนวดเคราที่ค่อนไปในแนวทางที่คล้ายคลึงกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่รักต่างเพศ
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-01-29)

  หลายคนอาจมีข้อกังขาในใจเกิดขึ้นว่าจริงหรือที่องค์ประกอบและลักษณะทางใบหน้าแค่เท่าที่กล้องถ่ายภาพไปได้นั้น เพียงพอต่อการฟันธงว่าคนคนหนึ่งเป็นที่รักเพศเดียวกันหรือไม่ จะพบว่างานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดถูกวิจารณ์ไปในหลายแง่มุม ตั้งแต่การถูกตั้งข้อสงสัยพื้นฐานตามแบบฉบับของนักวิทยาศาสตร์สาขาการเรียนรู้ของเครื่องจักรว่า กระบวนการในการเก็บข้อมูลวิจัยของผลงานนี้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมพอหรือไม่ การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ลามเลยไปจากวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปถึงประเด็นอื่นอีกด้วย
 • Thumbnail

  สแกนรักร่วมเพศด้วยเอไอ(5) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2020-02-05)

  การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องงานวิจัยชิ้นนี้ลามเลยไปจากวงการวิิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปถึงประเด็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลด้วย เพราะข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือยังมีอีกหลายประเทศในโลกปัจจุบันที่มีกฎหมายลงโทษอย่างรุนแรงต่อคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ดังนั้นหากมีตัวปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ที่สามารถแยกแยะรสนิยมทางเพศของประชาชนในประเทศนั้นๆ ได้จริง ประชาชนคนนั้นก็อาจมีภัยมาถึงตัวได้