Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2016-12-19)

  ลองแสนแสบ ถือเป็นคลองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในเรื่องการสัญจรทางเรือ อยู่คู่กับคนกรุงมานาน ซึ่งปัญหาการบุรุกพื้นที่ของประชาชน ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คลองแสนแสบเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ลดลง เนื่องจากปัญหาขยะชิ้นใหญ่ที่ติดอยู่บรืเวณประตูระบายน้ำ หรือการบุกรุกพื้นที่ทำให้ความกว้างของคลองลดลง ซึ่งหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ คือกรุงเทพมหานคร โดยพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำเน่าในคลองต่างๆ โดยพยายามยกระดับคลองแสนแสบ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ...
 • Thumbnail

  เปลี่ยนน้ำเน่า "คลองแสนแสบ"สู่คลองสวยใส 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2017-11-13)

  คลองแสนแสบซึ่งใครสัญจรผ่านไปผ่านมา ต่างก็ต้องปิดหน้าปิดตากั้นตัวเองจากสภาพน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา หลายหน่วยงานพยายามหาทางแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบพลิกฟื้นคลองน้ำใสในอดีตให้กลับคืนมา แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในผู้ที่พยายามสร้างแสนแสบให้เป็นคลองน้ำใสได้ต่อสู้มายาวนานกว่า 14 ปี นั้นคือ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการประชารวมใจคินความสดใสให้คลองแสนแสบ โดยกล่าวว่า คลองแสนแสบมีความสำคัญต่อเมือนเป็นอย่างมาก ถือเป็นคลองที่ตัดผ่านใจกลางเมืองพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้า ย่านพาณิชยกรรมต่างๆ ยาวต่อเนื่องออกสู่เมืองชั้นนอกที่เป ...
 • Thumbnail

  วิถีพอเพียง-ธรรมชาติบำบัด พลิกฟื้นสมดุลลดภาวะโลกร้อน 

  ดำรงพันธ์ ใจห้าว (กรุงเทพธุรกิจ, 2007-08-13)

  ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสาขาพัฒนาสังคมภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่าการจะรับมือกับปัญหาโลกร้อนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก่อน เนื่องจากมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของปัญหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดจากความโลภของมนุษย์ซึ่งถูกกระตุ้นให้บริโภคจนเกิดสังคมวัตถุนิยมขึ่น ความฟุ้งเฟ้อ การบริโภคเกินพอดี เผาผลาญทรัพยากรเพื่อสนองความต้องการ จนทำให้โลกไม่สามารถรักษาสมดุลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตามสูตรสำเร็จในการลดอุณหภูมิโลกร้อนไม่เพียงเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเท่านั้น ...