Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  10 บริษัทฮือค้านปตท.ซื้อหุ้นโกลว์ 'กรณ์'ยื่น'นายกฯ-ผู้ตรวจ'ทบทวน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-09-09)

  นักวิชาการมีความคิดเห็นในประเด็นนโยบายของรัฐบาล เช่น แนวคิดที่จะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีรายได้น้อย วงเงินไม่เกินเดือนละ 500 บาท เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นการหาเสียงของรัฐบาล เป็นเพราะรัฐบาลต้องการทำสิ่งที่ดีให้กับประชาชนในช่วงที่กำลังจะหมดวาระ
 • Thumbnail

  มาตรการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-12-26)

  การให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยโดยการใช้มาตรการการเพิ่มรายได้หรือ"แจกเงิน" เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่การจะทำให้มีผลสัมฤทธิ์ของมาตรการตามที่กล่าวอ้างไว้นั้น น่าจะได้มีเงื่อนไขบางอย่างควบคู่ไปด้วยกับการ"แจกเงิน" ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและได้รับการช่วยเหลือได้มีการตระหนักอยู่เสมอว่า เงินที่แจกจ่ายไปนั้นมีต้นทุน