Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ไฟเขียวดึงภาคสุขภาพเชื่อมเวทีการค้า 

    Unknown author (ไทยรัฐ, 2020-05-18)

    ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพที่ให้มีการศึกษษาเรื่องสุขภาพเชื่อมโยงกับเรื่องการค้าเพราะอดีตการเจรจาการค้าต่างประเทศอาจมองมิติสุขภาพไม่มากนัก นอกจากนี้ยังเสนอให้การเจรจาการค้ามีเวทีให้ภาคการค้าและภาคสุขาพได้ร่วมหารือกัน เพื่อสร้างสมดุลในการกำหนดท่าทีของประเทศหรือภูมิภาค และมีกลไกการติดตามผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ ข้อเสนอนี้เป็นผลจากการหารือร่วมกันของหลายฝ่ายเมื่อปลายปี 2562 ผ่านเวทีประชุมวิชาการว่าด้วยการค้าร ...