Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เปิดร่าง กม.รีดภาษี'บุหรี่'โปะบัตรทอง เติมเงินแค่ไหนก็ไม่พอ-ไม่ยั่งยืน 

    Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-10-09)

    เตรียมรีดภาษี"บุหรี่"กันอีกหนึ่งรอบ กับการนำไปช่วยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เรื่องนี้มีทั้งคนคัดค้านและคนสนับสนุน ขณะที่อาจารย์จากนิด้า ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ เห็นด้วยที่จะมีการเก็บภาษีบุหรี่ เพื่อนำมาช่วยเหลือกองทุนบัตรทอง แต่การเก็บได้เพียง 3-4 พันล้านบาท/ปี อาจไม่เพียงพอ เพราะระบบบัตรทองเป็นสิทธิประโยชน์แบบปลายเปิด และไม่มีการร่วมจ่าย เติมเงินเข้ามาเท่าไรก็ไม่พอ