Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เหตุผลของการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-04-20)

    เพราะอะไรรัฐจึงต้องมีแนวความคิดว่าควรจะต้องมีการปรับเพิ่มอัตราของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อสรุปว่า รัฐมีความต้องการรายได้เพิ่ม และภาษีประเภทนี้เป็นรายได้หลัก ก็เลยต้องปรับอัตราการจัดเก็บให้สูงขึ้น รัฐจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมากๆ แต่แท้จริงแล้วยังมีเหตุผลที่เป็นฐานสำคัญของการปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหลายประการด้วยกันที่น่าจะได้มีการทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสอดคล้องและความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนดังกล่าว