• Thumbnail

    ห่วง'ภาษีลาภลอย' ภาระปชช. เอกชนแนะรบ.แก้กม.ต่างด้าว 

    ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-07-30)

    จากกรณีที่รัฐบาลมีแผนจะจัดเก็บภาษีเพิ่มจากธุรกิจที่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐนั้น มีความเห็นจากภาคเอกชนและนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย