Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ศิลปวัฒนธรรม มวยไทย 

    (พิมพ์ไทย, 2555-02-16)

    ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาพร้อมกับคนไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย มีคุณลักษณะการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะที่สามรถทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้อย่างชาญฉลาด และมีศิลปะอย่างสูง ด้วยการเคลื่อนไหวที่สวยงามแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งดุดันที่เป็นลักษณะเด่นของมวยไทย โดยใช้อวัยวะ 6 ชนิดในการต่อสู้ เช่น หมัก ศอก แขนท่อนล่าง เท้า แข้ง และ เข่า กับ คู่ต่อสู้ ด้วยการเข้าชก ต่อย เขก โขกทุบ เตะ ถีบ เหน็บ อัด ยัน เป็นต้น โดยในสมัยโบราณ การชกมวยจะต้องมีการไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุยัน