Now showing items 1-12 of 12

 • Thumbnail

  กับดัก'ยากระตุ้น' 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-09-15)

  การดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น ควรจะต้องพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจ เพราะในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐต้องเสียงงบประมาณแผ่นดินไปโดยที่อาจจะไม่มีความจำเป็นเลยก็เป็นได้ ฉะนั้นการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนกับการใช้ยาโด๊ป ซึ่งผลสืบเนื่องของการใช้ยาโด๊ปก็ย่อมมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน
 • Thumbnail

  การลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-21)

  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงต้องอาศัยการกระตุ้นด้วยการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งก็เน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และคาดหวังว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐนี้จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ต่อไป
 • Thumbnail

  คลังชง'จ้างงาน'กระตุ้นศก. วางกรอบถึงกลางปี 2558-เริ่งเบิกงบค้างท่อ 3 แสนล้าน นโยบายการคลังดูแลเศรษฐกิจระยะสั้น-ระยะกลาง 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-12)

  กระทรวงการคลังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล เตรียมมาตรการกระตุ้นศรษฐกิจและผลักดันกฎหมายด้านภาษีหลายฉบัยเพื่อสร้างความเป็นธรรม
 • Thumbnail

  'แจกเงิน'กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการจำเป็นหรือเล่นง่าย 

  กรศิริ (บางกอกทูเดย์, 2016-12-02)

  กรณีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือคนจน หรือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 5.4 ล้านคน โดยผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 และไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,750 ล้านบาท ซึ่งมีเสียงสะท้อนตามมาทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
 • Thumbnail

  ชี้ทุนจีนจ่อทะลักออกนอกประเทศ รับ'ทรัมป์'ตั้งกำแพงภาษี 'นิด้า'แนะดึงตั้ง รง.ในไทย 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-11-29)

  รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร นิด้า เผยว่า การดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ผลในระยะยาวนั้น ภาครัฐควรเร่งดำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องฉวยโอกาสที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศจีนจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงภาษี ดังนั้นไทยจึงควรใช้ช่วงเวลานี้ในการดึงดูดนักลงทุนและภาคการผลิตของจีนเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย ซึ่งเมื่อไทยได้เ ...
 • Thumbnail

  นายกฯ ห่วงเศรษฐกิจปีหน้า เผยรัฐบาลเตรียมแผนรับมือ-คลังเล็งกระตุ้นรอบใหม่ธ.ค.นี้ 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-10-28)

  รัฐบาลกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้า หลังเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้ความหวังจากภาคส่งออกที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นไปได้ยากมากขึ้น แต่รัฐบาลได้เตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่อีกครั้ง เพื่อประคองเศรษฐกิจในปีหน้าให้สามารถเติบโตได้
 • Thumbnail

  เบิกจ่ายงบรัฐชี้ชะตาศก.ปีนี้ส่อต่ำ 1.5% แบงก์ชาติเผย ส.ค.ใช้จ่ายเริ่มชะลอ-นิด้าแนะรัฐเร่งกระทุ้งงบลงทุน 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-02)

  นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในตอนนี้ ภาครัฐต้องทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณค้างท่อปี 2557 นอกจากนี้ ในระยะสั้น ภาครัฐต้องสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ปลดล็อก รง.4 ซึ่งเป็นดรงงานที่นร้างแล้วเสร็จรอการเปิดกว่า 800 โรง ตลอดจนดำเนินการต่อเนื่องไปถึงในส่วนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาจจัดให้เป็นมาตรการระยะกลางที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย
 • Thumbnail

  มาตรการสร้างอุปสงค์(แท้และเทียม) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-18)

  ผลข้างเคียงที่สำคัญประการหนึ่งที่ควรระมัดระวังในขณะที่กำลังดำเนินมาตรการกระตุ้เศรษฐกิจ คือการสร้าง"อุปสงค์เทียม"ขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นการบริโภคในรูปแบบต่างๆ เพราะการกระตุ้นด้านการบริโภคมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงในทางลบในระยะยาวมากกว่า
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจไทยเดินทางไหน? เมื่อ'ส่งออก'ไม่ใช่'พระเอก' 

  Unknown author (บริษัท มติชน, 2015-08-07)

  นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แสดงความคิดเห็นต่อมุมมองสถานกาณณ์การส่งออกของไทย ที่ตกอยู่ในสภาพติดลบต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่าเศรษฐกิจไทยควรปรับตัวอย่างไร ในเมื่อเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนหลักได้ในระยะข้างหน้า
 • Thumbnail

  สมคิดเชื่อจีดีพีไตรมาส 3 โตทะลุร้อยละ 4 จี้รัฐเร่งกระจายงบกระตุ้นศก.คลังชี้ช็อปช่วยชาติดึงเม็ดเงินเข้าระบบ 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2017-11-10)

  วรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยถึงมาตรการลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติของรัฐบาลว่าทางกระทรวงการคลังได้ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะคุ้มค่ากับเศรษฐกิจ โดยการให้ลดหย่อนไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท จะสามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้คึกคักมากขึ้นส่วนการเร่งให้มาตรการออกมาเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์นั้น เพราะเกรงว่าจะมีการชะลอการซื้อสินค้า และจับจ่ายใช้สอยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจได้ มองว่าผลจากการช็อปช่วยชาติจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้น
 • Thumbnail

  ส่องชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ'เชื่อมั่นเริ่มฟื้น-หวังความต่อเนื่อง' 

  ศรัณย์ กิจวศิน (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-26)

  ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ภายใต้การนำของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้เผยให้เห็นถึงมาตรการชุด ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น กลาง ยาว คำถามคือ มาตรการชุดนี้จะมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไป
 • Thumbnail

  'เอกชน-อจ.' ฝากการบ้านทีมเศรษฐกิจ 'สมคิด' แก้ 'ส่งออก-ท่องเที่ยว' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-08-20)

  นักธุรกิจและนักวิชาการให้ความเห็นถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม) ชุดใหม่ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเกือบยกทีม มีรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกฯ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาล