Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-02-18)

  โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-05)

  ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาในเชิงสหวิทยาที่ได้มีการนำเอาความรู้จากในหลายศาสตร์เข้าแก้ไข จากการศึกษาวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น จึงนำมาเสนอในคอลัมน์นี้
 • Thumbnail

  หรือรัฐบาลกำลังเดินทางผิดในเรื่องกัญชา? 

  ทองใหญ่ อัยยะวรากูล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-26)

  ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเห็นจะไม่พ้นการที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับยาเสพติดบางประเภท เช่น กัญชา ซึ่งเหตุผลหลักในการปลดล็อกกัญชาก็คือเพื่อให้มีการศึกษาประโยชน์ทางการแพทย์และการนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นสำคัญ ซึ่งผู้เขียนเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดนโยบายว่า ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นเป็นปัจจัยที่ควรเอามาคำนึงในการใช้