Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "เยอรมัน"แนะร่างรธน.ให้สั้น ปรับเกณฑ์ความผิดยุบพรรค 

    Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-07-02)

    นักกฎหมายจากเยอรมนี แนะนำการออกแบบรัฐธรรมนูญให้สั้น แล้วค่อยไปขยายความในกม.ลูก ปรับเกณฑ์การยุบพรรคให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ความผิดเล็กน้อย เช่น พรรคการเมืองใดไม่รายงานผลการดำเนินการประจำปี รายงานการเงินผิด จะไม่ถูกยุบพรรค หรือถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งทำผิดกฎหมายก็จะลงโทษเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น พรรคจะไม่ถูกยุบ เป็นต้น