Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  ความยากเย็นของ"การบังคับใช้กฎหมาย"แก้ปัญหาฝุ่นPM2.5 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-28)

  ถึงจะมีการออกกฎหมายหรือมาตรการออกมาอย่างมากมายก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง (ไม่เฉพาะเพียงเรื่องฝุ่น PM2.5 นี้) ก็คือ"การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการ"ที่ออกมาได้จริง อันส่งผลทำให้มาตรการหรือกฎหมายที่ออกมานั้นเป็นเพียง"กระดาษ"ใบหนึ่งที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไร
 • Thumbnail

  ตามรอบ 'ปฏิรูปประเทศ' 

  ธาม บัวรุ่ง (บริษัท สยามรัฐ, 2015-04-16)

  รัฐบาลภายใต้การนำของ พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 2 ตามโรดแมปของ คสช. เป็นเวลาจวนจะครบ 1 ปีแล้วสำหรับรัฐบาล "นายกฯ ลุงตู่" และคณะ ภายหลังการรัฐประหาร ดูเวลาจะผ่านไปรวดเร็ว ซึ่งขนาดนี้เดินทางมาตามโรดแมปที่วางไว้ เข้าระยะที่ 2 แล้ว ก่อนเข้าสู่ระยะที่ 3 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ชาวไทยทุกคนจะได้เห็น เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงรอยอย่างยั่งยืนที่สุด ปูทางสู่วิถีประชาธิปไตยที่นักเลือกตั้งหลายๆ คนใฝ่ฝัน อีกทั้งยังต้องต่อยอดพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้า นั่นก็คือ ...
 • Thumbnail

  ภารกิจรัฐบาลใหม่ สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน 

  มนตรี โสคติยานุรักษ์ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-25)

  เศรษฐกิจของประเทศกำลังมีแนวโน้มลดต่ำลง ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงด้วยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนจากสถาบันการเงินต่อ GDP ที่ประมาณ 78.3% ในขณะที่ภครัฐมีมูลค่าหนี้คงค้างอยู่ถึง 6.8 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ประมาณ 41.2% รัฐบาลชุดใหม่ควรที่จะต้องมีทั้งนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งควรที่จะต้องเป็นนโยบายที่ต้องตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มไปพร้อมกัน รัฐบาลจะต้องเตรียมการและมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเด็นที่เร่งด่วน และที่จะละเลยไม่ได้ คือ นโยบายหรือมาตรการในการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐเอง เพื่อให้การดำเนินนโยบายต่างๆ ...
 • Thumbnail

  รัฐกับการบริหารจัดการสินค้าสาธารณะ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-16)

  ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการสินค้าสาธารณะ ไม่เพียงแต่ในประเทศแต่รวมถึงสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ป่า หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการปฏิบัติและเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของคนในประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากสินค้าสาธารณะเหล่านั้น
 • Thumbnail

  เสียงเตือน ครม.ท็อปบูต ระวังติดหล่มอำนาจ-เศรษฐกิจ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2014-09-02)

  นักวิชาการแสดงความคิดเห็นต่อ ครม.ประยุทธ์ 1 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่หลากหลายทั้งในแง่ของความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม หากรัฐบาลเปิดใจรับฟังก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 • Thumbnail

  อธิการบดีแนะวุฒิสภายึดหลักนิติฯ ตั้งรัฐบาลใหม่ 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-28)

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แนะสมาชิกวุฒิสภาให้ยึดหลักนิติศาสตร์ในการคลี่คลายปัญหาประเทศ หารัฐบาลใหม่มาบริหารแก้วิกฤตประเทศ