Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่น แถลงการณ์ร่วมรับมือไวรัส 

    Unknown author (เดลินิวส์, 2020-04-25)

    นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐมนตรีเศรษฐิจ อาเซียนและญี่ปุ่นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการตามถ้อยแถลงในการร่วมกันรับมือการระบาดไวรัสโควิด-19 ในด้านข้อริเริ่มด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ รักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอันใกล้ชิดระหว่างอาเซียนปละญี่ปุ่น และรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19, การร่วมมือกันบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 และการส่งเสริมการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ