Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  กรธ.ปรับแก้ร่างรธน. ดีกว่าเดินหน้าลุยไฟ 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-02)

  เผยโฉมต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน โดยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ต่างมีความเห็นตรงกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะสร้างปัญหาใหม่ในระยะยาว เพราะจะได้รัฐบาลผสมที่ขาดเสถียรภาพ
 • Thumbnail

  จับ'พิกัด'การเมือง เข้าโหมดชี้ขาด'ร่าง รธน.' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-04-15)

  ความเห็นของนักวิชาการต่อกรณีสถานการณ์การเมือง ภายหลังที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบสาระสำคัญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่จะเข้าสู่โหมดการรณรงค์เพื่อเตรียมการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 • Thumbnail

  จุดยืน-ท่าที'2 พรรคใหญ่' ชี้อนาคต'รธน.ฉบับมีชัย' 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-04-12)

  ความคิดเห็นของนักวิชาการต่อกรณีท่าทีและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญและการเสนอให้มีคำถามพ่วงของ สนช. ขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยได้แสดงจดยืนผ่านแถลงการณ์ของพรรคว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไปก่อนหน้านี้
 • Thumbnail

  ต้องร่างให่ผ่านประชามติ แนะโมเดลอำนาจพิเศษ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2558-09-20)

  ทรรศนะต่อการร่าง รธน.ฉบับใหม่ที่จะเริ่มนับหนึ่งกันช่วงต้นเดือน ต.ค. จากอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สายนักวิชาการ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เพราะให้ความเห็นมาตลอดว่าร่าง รธน.ฉบับ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีข้อบกพร่องหลายประเด็น จนสุดท้าย สปช.ก็ลงมติคว่ำร่าง รธน.ดังกล่าว นั่นก็คือ "ศ.ดร.สมบัติ สำรงธัญวงศ์ อดีดประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
 • Thumbnail

  ถอดบทเรียน 83 ปี ปชต.ไทย ปรองดองต้องแก้ที่'ต้นตอ' 

  นฤพน เพชรดี; ธนิสา ตันติเจริญ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-18)

  การร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการโดยคณะกรรมการชุดของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อยู่ในขณะนี้ เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่บนความ"คาดหวัง"ของคนไทย ว่าจะสามารถแก้ปัญหาของบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหน และจะนำพาการเมืองภายใต้ระบอบ"ประชาธิปไตย"ให้ก้าวหน้าไปได้เพียงใด
 • Thumbnail

  นักวิชาการวิพากษ์บทสรุปกรธ. 'นายกฯ คนนอก'ไม่ต่าง'คปป.' 

  ดารากร วงศ์ประไพ (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-03-23)

  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)ได้ข้อสรุปแม่น้ำ 4 สาย ที่เสนอให้กรธ.มีการบัญญัติในบทเฉพาะกาลในหลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งมีความเห็นจากฝั่งนักวิชาการที่ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวไว้หลายข้อ
 • Thumbnail

  'มีชัย'ไม่เข้าใจอำนาจเฉพาะกิจ ขอครม.เคลียร์ให้ทำอะไร 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2016-02-20)

  นักวิชาการและนักการเมืองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน
 • Thumbnail

  รธน. ถอยหลังปมสิทธิ-เสรีภาพ 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-01-31)

  บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า โครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ของกรธ.ถือว่ามีความล้าหลังไปอย่างมาก เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญ 2540 และรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งนี้นายบรรเจิด เห็นว่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงในหลายประเด็น
 • Thumbnail

  สนช.ยังคาใจ 5 ข้อ ขอส.ว.สรรหายกเข่ง-ชงกรธ.แก้ นายกฯ ปลื้มอันดับโปร่งใสดีขึ้น 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-02-07)

  หลังจากที่ สนช.ได้ประชุม อภิปรายให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ขั้นตอนต่อไป กมธ.พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำเป็นรายงานเสนอต่อ กรธ.ต่อไป ซึ่งกมธ.เห็นว่าเนื้อหาภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญถือว่าดี มีกลไกป้องกันการทุจริต แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง 4-5 ประเด็น
 • Thumbnail

  อัดรธน.ใหม่ คนจนรับภาระก่อนวัยเรียน จี้ขยายโอกาสศึกษาเด็กด้อยโอกาสถึงที่สุด บี้รัฐเติมงบฯ ทุกกลุ่ม 

  Unknown author (บริษัท วัชรพล, 2016-03-10)

  จากการเสวนาเรื่อง"เรียนฟรี ใครได้ ใครเสีย" มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า จากการเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ 2550 ร่างรธน.ฉบับใหม่กำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ส่วนการศึกษาก่อนวัยเรียนกำหนดว่าจัดให้มีการศึกษาก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง แต่ให้รัฐดำเนินการให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนุนสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งดูแล้วเท่ากับว่าก่อนวัยเรียนนั้นผู้ปกครองต้องรับภาระเอง ซึ่งจะกลายเป็นผลกระทบสำหรับผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน