• Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 1989)

  ประเทศในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  ถกอินโดจีนกันเถอะ 

  ธรรมสาร. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง., 1989)

  ประเทสในกลุ่มอินโดจีน คือ ประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาตลอด
 • Thumbnail

  หน้าต่าง AEC ลาว-เวียดนาม ทำข้อตกลงใช้แม่น้ำโขง 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ทันหุ้น, 2559-05-23)
 • Thumbnail

  อีซูซุโชว์2รุ่นใหม่บุกเวียงจันทร์มอเตอร์เอ็กซ์โป 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ฐานเศรษฐกิจ, 2016-10-28)

  อีซูซุโชว์2รุ่นใหม่บุกเวียงจันทร์มอเตอร์เอ็กซ์โป
 • Thumbnail

  เบิ่งลาว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (บริษัทมีเดียแอสโซซิเอตเต็ด, 1989)

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเดิมเรียกว่า"ราชอาณาจักรลาว" มีการปกครองแบบมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จนกระทั่งปี 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเหตุผลทางการเมือง มีประธานาธิบดีที่แต่งตั้งโดยสภาผู้แทนแห่งชาติเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมีคณะรัฐมนตรีบริหารงานกระทรวงต่างๆ แต่อำนาจทั้งหมดถูกครอบงำโดยคณะปฏิวัติ
 • Thumbnail

  โอท็อปสองแผ่นดินไปขายฝั่งลาว 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (ข่าวสด, 2017-02-22)

  โอท็อปสองแผ่นดินไปขายฝั่งลาว