Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ทำงานที่บ้าน ลดไปออฟฟิศ หยุดวิกฤตฝุ่น PM2.5 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-01-29)

  ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สาเหตุหลักที่ทั้งกรมควบคุมมลพิษและนักวิชาการเห็นไปในทางเดียวกัน คือ มาจากไอเสียของยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอากาศปิดจากความกดอากาศสูงเข้ามาปกคลุม จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองสะสมจนมีความเข้มข้นสูงจนหลายจุดพุ่งเกินค่ามาตรฐาน
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญตปท.'แนะลดการเผาไหม้แก้วิกฤตฝุ่นควัน 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-25)

  ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดจากการเผาป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาแนวทางใหม่ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็จะช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้
 • Thumbnail

  ลดจำนวนรถช่วงฝุ่นเยอะ ต้องนั่งให้มากกว่า 1 คน 

  ธเนศน์ นุ่นมัน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-20)

  พื้นที่กทม.และปริมณฑลยังคงต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่มีสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเกิดจากปัญหาไอเสียยานพาหนะอันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานจนสร้างมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง