Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า เผยผลวิจัยการพัฒนาตลาดทุนเป็นจุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของศก.ไทย 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2014-10-24)

  ก.ล.ต.จัด"SEC Working Paper Forum ครั้งที่ 4"ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ"แนวคิดใหม่ในการพัฒนาตลาดการเงินและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่าการมีธรรมาภิบาลที่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพในการจัดการกับความเสี่ยงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า
 • Thumbnail

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทหารผ่านศึกภาคเหนือของหน่วยเคลื่อนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

  ไชยวัฒน์ สุพัฒนานนท์; ปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติการในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ยกเว้นภาคเหนือซึ่งเพิ่งจะมีการส่งหน่วยเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2510 นี้เอง จังหวัดที่ออกไปปฏิบัติงานภาคเหนือมี 6 จังหวัด คือ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน และเพชรบูรณ์
 • Thumbnail

  งานวิจัยของทีดีอาร์ไอที่อาจจะทำให้คนไทยรอดตาย! (ตอน 2) 

  อภิวัฒน์ มุทิรางกูร (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-02)

  ในทางวิชาการและการวิจัย เมื่อใครได้ตีพิมพ์สิ่งใดออกมาแล้ว ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะทราบได้ โดยเฉพาะงานวิจัยของทีดีอาร์ไอ ที่ได้งบวิจัยมาจาก สปสช. เป็นงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาจากภาษีของประชาชน และงานวิจัยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ย่อมต้องเป็นเรื่องที่ควรเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ
 • Thumbnail

  เจาะเงินฝากวัด 3 แสนล้าน เจ้าอาวาสคุม ทำบัญชีไม่เป็นระบบ-ขาดธรรมาภิบาล 

  กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล (สารสู่อนาคต, 2014-11-13)

  กรณีของวิรพล สุขผล หรืออดีตพระเณรคำ ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดในวงการผ้าเหลือง เนื่องจากพฤติกรรมที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ภาพความหรูหราฟู่ฟ่าของอดีตพระเณรคำ นำไปสู่คำถามว่า เหตุใดพระรูปหนึ่งจึงสามารถสมสมความมั่งคั่งได้นับร้อยล้านโดยที่ไม่ถูกตรวจสอบใดๆ เลย
 • Thumbnail

  ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-08)

  ดราม่าล่าสุดของเท็กซี่ Uber นี้ไม่ใช่ดราม่ากับแท็กซี่ด้วยกันเอง แต่เป็นดราม่าที่ข้ามไปมีกับ Carnegie Mellon University (CMU) ในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทางด้านหุ่นยนต์ ซึ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระดับโลกเป็นจำนวนมาก
 • Thumbnail

  ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-15)

  ประเด็นเรื่องดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University ที่ถูก Uber ดึงตัวอาจารย์และนักวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรและเงินทุนวิจัยอย่างหนัก
 • Thumbnail

  นิด้าเผยถือหุ้นซีจี 5 ดาวเสี่ยงต่ำ ระบุช่วงวิกฤตราคาปรับลงน้อย 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-23)

  นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ ในฐานะผูัวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมาภิบาล(CG) ต่อราคาหุ้น จากการศึกษาบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์พบว่า บริษัทที่มีคะแนนซีจีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ระดับ 5 ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดในช่วงที่เกิดวิกฤติต่างๆ เนื่องจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นกับพื้นฐานของบริษัท ฉะนั้นจึงอยากแนะนำให้ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ทำความเข้าใจกับบจ.ให้มากขึ้น เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาบริษัทให้มีคะแนนซีจีให้สูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึง ...
 • Thumbnail

  เปิดงานวิจัย'บริหารเงินวัด'พบบริจาคอื้อ ไร้ระบบจัดการ 

  ธนิสา ตันติเจริญ (กรุงเทพธุรกิจ, 2015-02-25)

  มีการสำรวจการบริหารจัดการทางการเงินภายในวัดทั้งหมด 490 แห่ง พบว่ามีวัดอยู่เกือบครึ่งที่เป็นรูปแบบเจ้าอาวาสดูแลรูปเดียว ไม่ใช่รูปแบบคณะกรรมการ หรือมีบ้างที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เพราะฉะนั้นโครงสร้างก็อยู่กับเจ้าอาวาสที่จะจัดการอย่างไร
 • Thumbnail

  เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทยในศตวรรษที่ 21 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-04-06)

  การเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทยในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่ภาค SMEs ไทยต้องให้ความสำคัญคือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตจากการใช้เทคโนโลยี การพยายามใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดใหม่ ๆ ใส่ไปในตัวสินค้าและบริการ พึ่งพาเครือข่ายการตลาดผ่านสังคมออนไลน์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และขายสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ๆ ควรเพิ่มทักษะที่สำคัญในอนาคต เช่น ทักษะทางด้านไอที ด้านภาษา แก่ลูกจ้างในองค์กร และพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการให้เท่าทันโลกอยู่เสมอ
 • Thumbnail

  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  วิสาขา ภู่จินดา (คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, 2017)
 • Thumbnail

  อจ.นิด้าเผยผลสำรวจค่าจ้างขั้นต่ำไม่พอกิน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2015-06-10)

  ผศ.สุจิตรา ชำนิวิกรณ์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ได้ดำเนินการศึกษาเรื่องค่าจ้างลอยตัวโดยส่งแบบสอบถามและสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากสถานประกอบการจำนวน 212 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แรงงานร้อยละ 60.63 เห็นว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บ. ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากมีภาระหนี้สินต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและผ่อนสินค้า