Now showing items 1-12 of 12

 • Thumbnail

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้ามอบประกาศนียบัตรอบรมบุคลากร เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน 

  Unknown author (บริษัท สี่พระยาการพิมพ์, 2015-03-30)

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน" เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับภัยพิบัติให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 • Thumbnail

  ชี้'วงเสวนาบุหรี่ไฟฟ้า'บิดเบือน-ไม่เป็นกลาง 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2018-03-14)

  สถาบันมะเร็งสหรัฐอเมริกา เพิ่งเปลี่ยนจุดยืนกลับมาสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถสรุปได้ว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน และแนะนำให้เป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่า แต่จะต้องติดตามผลกระทบในระยะยาวต่อไป
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  ทำงานที่บ้าน ลดไปออฟฟิศ หยุดวิกฤตฝุ่น PM2.5 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2019-01-29)

  ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สาเหตุหลักที่ทั้งกรมควบคุมมลพิษและนักวิชาการเห็นไปในทางเดียวกัน คือ มาจากไอเสียของยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอากาศปิดจากความกดอากาศสูงเข้ามาปกคลุม จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองสะสมจนมีความเข้มข้นสูงจนหลายจุดพุ่งเกินค่ามาตรฐาน
 • Thumbnail

  เทียบมาตรการสู้ฝุ่น "เกาหลี-จีน-อเมริกา-นานาชาติ" ไทยวิกฤตเพราะล่าช้า-ไม่กล้าใช้ยาแรง" 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2020-01-15)

  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจวกมาตรการไทย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ล่าช้า หลายขั้นตอนไม่เข้มงวด ประชาสัมพันธ์น้อย ยกเคสต่างประเทศเทียบ เกาหลีส่งข้อความเตือน จีนพบปัญหาจัดการทันที อเมริกามีองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี รัฐบาลของเขาให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชนมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  'นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญตปท.'แนะลดการเผาไหม้แก้วิกฤตฝุ่นควัน 

  Unknown author (www.naewna.com, 2019-06-25)

  ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดจากการเผาป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี มีสารอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนัก การแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือต้องช่วยกันลดการเผาป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า ลดการใช้รถยนต์ แต่กิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่ต้องหาแนวทางใหม่ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดเรื่องการเผาไหม้ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรถเมล์ไฟฟ้า ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไม่ก่อให้เกิดการไหม้ ก็จะช่วยลดสารพิษที่จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศได้
 • Thumbnail

  นิด้าพบวิธีสืบหาที่มาพืชปนเปื้อนครั้งแรกของไทย 

  Unknown author (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-12-17)

  ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า เป็นผู้วิจัยคิดค้นวิธีสืบหาพืชปนเปื้อนซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แก่พืชผลทางการเกษตรของไทย
 • Thumbnail

  แนะตั้ง'สำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม'ออกก.ม.อากาศสะอาดคุมมลพิษ 

  Unknown author (เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป, 2019-01-25)

  ด.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า อยากให้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอากาศให้เป็นหนึ่งเดียว คล้ายการบริหารจัดการน้ำที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยอาจตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยขึ้น คล้ายกับสำนักปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • Thumbnail

  ลดจำนวนรถช่วงฝุ่นเยอะ ต้องนั่งให้มากกว่า 1 คน 

  ธเนศน์ นุ่นมัน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-20)

  พื้นที่กทม.และปริมณฑลยังคงต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่มีสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเกิดจากปัญหาไอเสียยานพาหนะอันเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานจนสร้างมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง
 • Thumbnail

  'สองมาตรฐาน'วิกฤติฝุ่นพิษหมอกควันในเชียงใหม่ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2019-04-07)

  สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่ คนในพื้นที่เคยชินกับการเกิดปัญหาเช่นนี้ทุกปีในช่วงรอยต่อเข้าฤดูร้อน แม้จะมีการเตรียมพร้อมรับมือไฟป่าและหมอกควันในหลายจังหวัดภาคเหนือ ทั้งลดการเผาป่า เผาไร่ข้าวโพด แต่ก็ยังเกิดปัญหาฝุ่นพิษหมอกควันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 • Thumbnail

  หรือกรุงเทพฯ ใกล้จะสิ้นชีวิต?!! "ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์"(1) 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-02-15)

  ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลายคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คงได้พบกับปรากฏการการณ์หนึ่งทางอากาศ นั่นคือกลุ่มควันกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายหมอกเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีและยังสร้างความขุ่นมัวในการดำรงชีวิตอีกด้วย
 • Thumbnail

  อาจารย์ร้องสกอ.-นิด้า 2 มาตรฐาน 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-03-23)

  รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ในเรื่องความล่าช้าของนิด้าในการนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์