Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(1) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-05-29)

  เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ คงไม่พ้นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ที่ตอนแรกอาจจะยังดูไกลตัวพวกเราคนไทย แต่เมื่อสงครามนี้ได้ลามต่อกลายเป็นสงครามเทคโนโลยี เชื่อว่าคงต้องมีผลกระทบต่อคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะผลกระทบนี้เป็นผลกระทบถึงเครื่องสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือพวกเราคนไทยหลายๆ คนนั่นเอง
 • Thumbnail

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(2) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-05)

  ผู้เขียนอยากลองวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือเหตุผลที่ผลักดันให้สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องเดินหน้ารุกคืบจีนอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ แม้ว่าจะมีหลายสาเหตุแต่ในที่นี้ผู้เขียนขอกล่าวถึง 2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นแรก เรื่องการขาดดุลการค้า เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศจีนเป็นเสมือนโรงงานของโลก ที่บริษัทหรือแบรนด์ผู้ผลิตสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้ความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าต้นทุนค่าแรงการผลิตที่ถูกมากนั่นเอง ส่งผลให้จีนมีการจ้างงานต่างๆ เกิดขึ้นภายในประเทศมากมาก เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21
 • Thumbnail

  AI และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(3) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-12)

  ในช่วงแรกจุดแข็งของจีนคือ "เน้นปริมาณ ไม่เน้นราคา" ส่วนจุดแข็งของสหรัฐอเมริกาคือ "เน้นนวัตกรรม ไม่เน้นปริมาณ" ซึ่งมาคำนวณดูแล้วยอดซื้อ-ขายไม่แต่กต่างกันมากนัก แต่มาระยะหลังจีนเริ่มหันมาผลิตสินค้านวัตกรรมแบรนด์ของตัวเองบ้าง เน้นจุดแข็งจากเดิมเป็นผู้ผลิตที่เน้นปริมาณ กลายเป็นตอนนี้ทำได้หมดทั้งปริมาณและนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเริ่มขาดดุลการค้ากับประเทศจีนมาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
 • Thumbnail

  Al และ Data ชนวนเหตุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน?(4) 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-06-19)

  สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน ในตอนนี้ทำให้ผู้เขียนึกถึงคำที่เขาพูดกันว่าประวัติศาสตร์มักหมุนวนมาซ้ำรอยเดิม เพราะย้อนกลับไปเมื่อเกือบ 200 ปี จีนต้องเผชิญกับสงครามฝิ่นซึ่งเกิดจากที่อังกฤษได้เสียดุลการค้าให้แก่จีน ซึ่งคล้ายกันกับที่สหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าให้กับจีน แต่ด้วยสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนไปสงครามที่ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าต่อสู้ก็เปลี่ยนเป็นสงครามการค้าและลามมาเป็นสงครามเทคโนโลยี