Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    คนเห็นแก่ตัวในสงครามโควิด-19 

    สุวิชา เป้าอารีย์ (คม ชัด ลึก, 2563-04-06)

    ในภาวะสงครามโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ประชาชนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังต้องเผชิญกับการขาดแคลนเวชภัณฑ์ (เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) ที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคระบาด ขณะที่เวชภัณฑ์มีราคาแพง ธุรกิจต้องปิดกิจการมีคนตกงานจำนวนมากแล้วนั้น ยังปรากฏกลุ่มคนที่ได้แสดงให้เห็นธาตุแท้ของการเห็นแก่ตัวในหลายด้าน เช่น รังเกียจทุกอย่างที่อาจนำพาโรคมาสู่ตนเองและครอบครัว การปกปิดข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง การกักตุนและขึ้นราคาสินค้าที่มีความสำคัญโดยอ้างว่าขาดแคลน การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศโดยบริษัทนำเที่ยวและสายการบินลดรา ...