Now showing items 1-20 of 54

 • Thumbnail

  1 เมษายน 2559 ห้าทศวรรษนิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-01)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริ เพื่อผลิตนักบริหารและนักสถิติเพื่อพัฒนาประเทศ และในวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันแห่งนี้
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ นิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-07-16)

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 5 ทศวรรษ นิด้า สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Thumbnail

  5 ทศวรรษ'นิด้า' ก้าวสู่ World Class University 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-07-22)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ได้ก่อตั้ง"นิด้า"ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้"นิด้า"เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ และในโอกาสที่"นิด้า"จะครบ 50 ปี ในปี 2559 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับสถาบันให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันระดับโลกในทุกด้าน (World Class University)
 • Thumbnail

  NIDA World Class นวัตกรรม 'การศึกษาระดับโลก' 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2015-04-20)

  "รศ.ดร.ประดิษฐ์" กล่าวถึงแผนงานในขณะนี้ว่า กำลังขับเคลื่อนทุกคณะให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลต่างๆ เช่น NASPPA และ TedQual คาดว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคณะนิด้าเปิดสอนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากลใน 4-5 ปี และไม่เกิน 8 ปี ทุกคณะจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่การเป็น NIDA World Class ที่มีนวัตกรรมการศึกษาระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ
 • Thumbnail

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้ามอบประกาศนียบัตรอบรมบุคลากร เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน 

  Unknown author (บริษัท สี่พระยาการพิมพ์, 2015-03-30)

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน" เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับภัยพิบัติให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 • Thumbnail

  การประยุกต์วิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

  เสรี เจริญศิริ; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์มุ่งศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498-2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านนี้มีความซาบซึ้งต่อวิชาการเพียงใด มีความขัดข้องใจ หรือมีโอกาสได้ประยุกต์วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการปฏิบัติงานในชีวิตจริงเพียงใด มีอะไรที่เป็นปัญหาและข้อจำกัดในการประยุกต์วิชาการ และถ้าผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจประยุกต์วิชาการได้นั้น เขามีความยุ่งยากเพียงไร.
 • Thumbnail

  ความร่วมมือ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-25)

  บุญธรรม เลิศสุขเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการอบรมหลักสูตร"ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ" สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • Thumbnail

  งานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า" 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-23)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานฉลอง"ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา" ในโอากสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาบันสถาบัน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
 • Thumbnail

  ฉลอง 51 ปีนิด้า 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-04-12)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าฯ ธปท. แสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • Thumbnail

  ชงสนช.'สภาพี่เลี้ยง' 'นศ.วปอ.56' เสนอโอนขรก.ดำรงตำแหน่งการเมืองได้ 

  Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-16)

  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นปี 2556 ได้เสนอยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ส่วนด้านอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ได้ร่วมเสนอแนะแนวทางปฏิรูป 16 ด้าน แก่รัฐบาล
 • Thumbnail

  เชิญเที่ยวงาน 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2017-03-24)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเที่ยวงานออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 2 โดยปีนี้สถาบันมีการออกร้านเพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย
 • Thumbnail

  'ดร.ศิวัช'ลุ้นตำแหน่งศาสตราจารย์ นิด้าย้ำไม่ปิดกั้นขอตำแหน่งวิชาการ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2016-04-05)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชี้แจงกรณีที่ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ยื่นจดหมายร้องทุกข์กับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่องความล่าช้าในการนำเสนอโปรดเกล้าฯตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.) ว่าสภานิด้าได้มีมติอนุมัติตำแหน่งศาสตราจารย์ให้แก่ รศ.ดร.ศิวัช ตั้งแต่การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 10/2557 และได้เสนอเรื่องไปที่สกอ.แล้ว จากนี้เป็นหน้าที่ของสกอ.ที่จะพิจารณาและนำเสนอต่อไป
 • Thumbnail

  ต้นแบบความสำเร็จ"ดอกเตอร์-มหาบัณฑิต"นิด้า สุดประทับใจ...ได้ความรู้มากกว่าที่คิด 

  Unknown author (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2015-12-21)

  สัมภาษณ์พิเศษ"1 ดอกเตอร์ 5 มหาบัณฑิตใหม่" เผยเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษา สุดประทับใจ"นิด้า" เป็นเลิศทั้งวิชาการและงานวิจัย คณาจารย์สุดยอดความเป็น"ครู" ตั้งใจเกิน 100% ในการให้ความรู้แบบไม่หวงวิชา
 • Thumbnail

  ติดอาวุธนายร้อยรุ่นใหม่ ผู้นำความปลอดภัยทางถนน 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2018-04-27)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกันจัดโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นผู้เชื่อมประสานกับเครือข่ายนักศึกษา ในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่" เพื่อสร้างนายตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายในอนาคตที่มีศักยภาพในการสื่อสารพร้อมก้าวสู่การทำงานจริงในโลกยุคปัจจุบัน
 • Thumbnail

  ที่ระลึก 49 ปี นิด้า 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2015-04-07)

  นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า มอบของที่ระลึกแด่ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งเป็นองค์ปาฐกในวาระครบรอบ 49 ปี นิด้า ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า
 • Thumbnail

  นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ 'นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-08-15)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ขับเคลื่อนนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพในทุกพันธกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การวิจัย การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ในการนี้ทางสถาบันร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานปาฐกถาพิเศษ "นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน" และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน "Proud to be NIDA"
 • Thumbnail

  นิด้า ฮับ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2020-01-07)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดตัว NIDA Hub โดยนิด้าเป็นสถาบันแห่งแรกในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้เข้าร่วม University Innovation Fellows Program มี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเสวนา
 • Thumbnail

  'นิด้า' ชูยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ามหา'ลัยระดับโลก 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2016-10-10)

  อีกหนึ่งทิศทางของนิด้า คือการก้าวนำมหาวิทยาลัยก้าวสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งหลังจากคณะบริหารธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ส่งผลให้นิด้ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ซึ่งตอนนี้ได้เตรียมการให้หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเข้าการรับรองของ TedQual หากคณะใดไม่มีเจ้าภาพในระดับนานาชาติ เราจะมุ้งไปที่ AUN-QA และได้ตั้งเป้าว่า 3 ปีต่อจากนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 คณะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของ AUN-QA ซึ่งการได้รับรองมาตรฐานสากลถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนิด้าในการเป็นนิด้าเวิลด์คลาส
 • Thumbnail

  'นิด้า'จับมือ'เครดิตบูโร'ทำวิจัยสำรวจสถิติชำระหนี้ผู้บริโภค 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-01-20)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์หรือบทวิจัย และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • Thumbnail

  'นิด้า'ชี้ต้มยำกุ้งเพิ่มแกร่งอสังหาฯ เล็งเปิดหลักสูตรรับมืออาชีพ สร้างขีดความสามารถด้านแข่งขัน 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2018-09-07)

  ภาคอสังหาริทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญ เป็นตัวชี้วัดดัชนีทางเศรษฐกิจ และมีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สร้างงานให้กับคนในประเทศในระดับหลักล้านคน