Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  50 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 5 ทศวรรษแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาประเทศ 

  Unknown author (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2017-01-04)

  นับเป็นเวลาถึง 5 ทศวรรษแล้วที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สถาบันการศึกษาคุณภาพ และยังคงก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 อย่างมั่นคง และผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปไม่หยุดยั้ง
 • Thumbnail

  จากก้าวแรก...สู่ความสำเร็จ เปิดใจมหาบัณฑิต(นิด้า)คุณภาพยอดเยี่ยม 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-27)

  เปิดใจมหาบัณฑิตเกียรตินิยมทั้ง 5 คน กล่าวเป็นเสียงเดียวว่า "ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถาบันแห่งนี้
 • Thumbnail

  ที่มาแห่งความสำเร็จอันน่าภาคภูมิของมหาบัณฑิต-ดุษฎี"นิด้า" รุ่น 37 

  Unknown author (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2016-12-19)

  เป็นปีที่ 50 นับจากที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพาะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จอีกครั้งกับการสร้างมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิตรุ่น 37 ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
 • Thumbnail

  เปิดใจ 5 มหาบัณฑิต 5 คณะ ทำไมเลือกศึกษาต่อ"นิด้า" 

  Unknown author (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-12-25)

  มหาบัณฑิตเกียรตินิยม 5 คณะ เปิดใจ เผยสุดประทับใจสถาบัน/เจ้าหน้าที่ คณาจารย์เน้นการศึกษาวิจัย สอดแทรกคุณธรรม นำความรู้ประยุกต์ใช้ ช่วยเหลือ/แก้ปัญหาสังคม มหาบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ยืนยันคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • Thumbnail

  มหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต"นิด้า"รุ่น 37 กับย่างก้าวความสำเร็จในสถาบันที่"พ่อ"สร้าง 

  Unknown author (บริษัท ดีเอ็น มีเดีย จำกัด, 2016-12-13)

  นับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 ในปีนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ"นิด้า" ได้ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง พร้อมส่งมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิตรุ่นล่าสุดสู่สังคมในฐานะบุคลากรคุณภาพและทรงคุณค่า พร้อมเป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งซึ่งจะร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า สมดังพระราชประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9