Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  นิด้า เปิดหลักสูตร 'RE-Junior by NIDA' ยกระดับความรู้อสังหาฯ ประกอบธุรกิจได้จริง 

  Unknown author (ฐานการพิมพ์, 2019-08-04)

  Re-Junior by NIDA หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยทางสถาบันฯ ได้คัดวิชาหลักที่สำคัญในด้านดังกล่าว 10 เรื่อง อาทิ การเลือกที่ดิน การหาแหล่งเงินทุน การบริหารงานก่อสร้าง การสร้างแบรนด์ และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ เป็นต้น โดยมีคณาจารย์จากสถาบันฯ นักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเคหะแห่งชาติ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้
 • Thumbnail

  นิด้า เปิดหลักสูตร RE-Pro "ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ" 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-12-01)

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอสังหาริมทรัพย์ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร"การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มืออาชีพ" เพื่อเพิ่มความรู้และโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
 • Thumbnail

  นิด้าประกาศผลการประกวดโครงการ PROPERTY AWARDS THAILAND ประจำปี 2018 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-06-04)

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ได้จัดการประกวดโครงการ Property Export Awards Thailand ประจำปี 2018 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดเมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษาคม 2561 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย และสร้างรายได้เข้าประเทศ
 • Thumbnail

  ศูนย์วิจัยขีดความสามารถของนิด้า ต่างจากสถาบันอื่นอย่างสิ้นเชิง 

  Unknown author (ฐานเศรษฐกิจ, 2015-01-18)

  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย นิด้า และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจ ถึงที่มาที่ไปและบทบาทหน้าที่ของศูนย์วิจัยขีดความสามรถในการแข่งขันของนิด้า สิ่งที่จะต้องจับตามองหลังเปิด AEC ปลายปีนี้ และสิ่งที่ศูนย์กำลังจะทำต่อไปในอนาคต