Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'สิงคโปร์'สถาปนิกทางเศรษฐกิจ ทุกประเทศต่างอยากเรียนรู้. 

    พิศาล มุกดารัศมี. (บริษัทดอกเบี้ย., 1994)

    ปัจจุบันสิงคโปรืหรือเมืองลอดช่องกลายเป็นประเทศที่ มีพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก และล่าสุดศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งของเกาะสิงคโปร์ ออกมาทำนายคาดการณ์ตัวเลขรายได้ประชาชาติต่อหัวในอีก 30 ปีข้างหน้า หรือ ค.ศ.2025 จะสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก